С 90,3% по-малко е пшеницата в сравнение с миналото лято

По-високи средни добиви, но по-малко продукция от зърнени култури отчита МЗХ

По-добри средни добиви от декар, но значително по-малко продукция в сравнение с края на юни – началото на юли миналата година отчита в хода на жътвата Министерството на земеделието и храните в оперативния анализ на основните земеделски култури. Средните добиви от пшеницата, ечемика и маслодайната рапица са по-високи съответни с 10,5%, 4,8% и 8,5%. Но поради късното започване на кампанията за прибиране на реколтата продукцията от трите култури е значително под отчетената по това време на 2022 година – съответно с 90,3%, 52,5% и 56,8%. Количеството на прибраната пшеница в началото на юли 2022 година е било 718 864 тона, докато сега е едва 69 639 тона. Спадът при ечемика е от 342 129 тона на 162 405 тона, при рапицата – от 8507 тона на 3679 тона.

Рязко намаление има и при реколтираните площи – с 91,2% при пшеницата, 54,7% при ечемика и 60,1% при рапицата. Данните са събрани и обобщени по информация на областните служби по земеделие. Площите за реколтиране са изчислени, като от засетите са извадени пропадналите и прибраните като цяло растение за фураж.

През последната седмица е започнало и прибирането на реколтата от ръж и тритикале.

Изостава в сравнение с миналата година и сеитбата на пролетници – със 7,2% при слънчогледа и с 5,5% при царевицата.

Намаление е отчетено и в износа на основни зърнени култури. През изтеклата 2022/2023 пазарна година през Пристанище Варна са изнесени 1028,7 хиляди тона пшеница, 69,1 хиляди тона ечемик и 11 хиляди тона рапица. Спадът в сравнение с предходния пазарен сезон е съответно с 25,3% и 24,6%. През последната седмица през порта не са преминавали товари с трите култури.

Изнесеното количество царевица до настоящия момент е с 18,5% по-малко, като са отразени и експортираните през последната седмица 31,4 хиляди тона. Износът на слънчоглед през порта остава в застой, като досега са реализирани едва 14,5 хил. тона.

От Пристанище Бургас не е отчетен износ на количества от изброените зърнени и маслодайни култури през целия пазарен сезон.

И през двете пристанища не е осъществен внос на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед за 2022/2023 година.

Спад е регистриран и в изкупните цени на зърнени и маслодайни култури с 27,7 до 43,7% в сравнение със същото време на 2022 година. На седмична база намалението е незначително, но на годишна база хлебната пшеница е поевтиняла от 663 лева до 412 лева за тон, фуражната – от 645 лева до 387 лева за тон, ечемикът – от 592 до 351 лева за тон, царевицата – от 581 лева до 420 лева за тон, слънчогледът – от 1269 до 714 лева за тон.

*Снимки – архив на “Гласът на земеделеца

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X