Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

От днес, 28.08.2023 г. се приемат заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Заявленията се подават в общинската служба по земеделие по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението се прилагат копия и опис на фактурите закупени през 2022година. Образци на документите можете да изтеглите на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/otstapka-akciz-gaziol/

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X