loader image

Активният земеделски сезон започва с тревожно ниски водни запаси

Тревожно ниски са водните запаси в страната ни на прага на активния земеделски сезон тази година. Това показват данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Много от наблюдаваните значими български язовири посрещат пролетта с водни количества, запълващи малко над половината до около 60 на сто от общите им обеми в месеца, когато се очаква снеготопенето да е осигурило необходимите запаси за предстоящите по-сухи сезони.

Комплексните и значимите водоеми в България са 52. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10 март 2023 година е 4118,7 милиона кубични метра и представлява 62,4% от общите им обеми. Към същата дата на 2022 година наличните водни ресурси са били 4277,6 милиона кубични метра, или близо 65 на сто от общите обеми на 52-та язовира.

Според основното им предназначение наличните водни количества се ползват най-много за питейно-битово водоснабдяване – 74,1%, за енергетика са предвидени 68,6%, за резервно питейно-битово водоснабдяване – 51,8%, а за напояване на земеделски площи – 46,9%.

Най-пълноводни са язовирите с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване – над 74% от общия и 69,09% от полезния обем, като при тях има тенденция за повишаване на нивата. Два водоема, ползвани основно за нуждите на енергетиката, са пълни съответно до 68,6% от общия и 63,31% от полезния обем. Преливат язовирите „Панчарево“ и „Пчелина“. Понижаване на обемите се наблюдава при язовирите за резервно-битово водоснабдяване – до 51,8% от общия им обем и 47,57% от полезния обем. При язовирите с основно предназначение за напояване ситуацията е най-тревожна, тъй като нивата са най-ниски – 46,9% от общия обем и едва 40,96% от полезния обем. По същото време през миналата година равнищата им са били съответно 49,3% от общия и 43,64% от полезния обем.

Тенденцията е в следващите дни спадът в нивата на голяма част от язовирите да продължи, тъй като средният денонощен разход надхвърля значително притока на вода.

Притеснително е положението с ключови за земеделието водоеми, на които разчитат огромни български региони, в които са застъпени зеленчукопроизводството и овощарството. В язовир „Тополница“, откъдето се осигурява напояването на големи райони от Пловдивска и Пазарджишка области, към 10 март тази година са измерени едва 65,221 милиона кубични метра вода при общ обем на чашата над 137 милиона кубични метра. Там запасите са едва 47,57%, а наличният полезен обем – само 45,221 милиона кубични метра, или 38,61%. За сравнение – миналата пролет по същото време водоемът е бил пълен до 73,41% от общия си обем и до 68,87% от полезния.

Други водоеми посрещат тази пролет в състояние, сравнимо с това на миналогодишната. Така е при най-големия язовир от групата на предназначените основно за напояване – „Огоста“. При общ обем от 506 милиона кубични метра в чашата му към 10 март е имало 244,480 милиона кубични метра вода, равняващи се на 48,32%. Наличният полезен обем е 177,480 милиона кубични метра, или 40,43%. През 2022 година на същото дата в „Огоста“ са измерени количества, равняващи се съответно на малко над 39% от общия и близо 30% от полезния обем.

Под 20% от общия обем са количествата вода в язовир „Пясъчник“ тази пролет – едва 41,246 милиона кубика, които представляват 18,63 на сто от полезния обем. В язовир „Порой“ пък водата е под 13% от общия обем и само 8,88% от полезния. И при двата водоема ситуацията е била сравнима с настоящата през пролетта на 2022 година.

А 2022 година, както си спомняме, беше една от най-трудните за земеделието именно заради недостига на вода.

На фона на това прогнозата за времето за периода до 17 март показва, че времето ще е ветровито в първите дни и топло през повечето дотогава. В средата на седмицата се очакват превалявания, но не и дъждове със стопанско значение – те ще бъдат предимно слаби и само на отделни места.

Стоимена Александрова

*Снимка – „Напоителни системи“

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X