Ръст в преработените плодове и зеленчуци у нас отчита агростатистиката

С най-голям дял са доставените от български производители, показват още данни за 2022 година

Увеличават се количествата плодове и зеленчуци, преработени у нас през 2022-ра, в сравнение с предходните две години. През 2020 година предприятията са преработили 99,3 хиляди тона плодове и 115,3 хиляди тона зеленчуци (включително картофи и гъби). През следващата количествата на плодовете нарастват до 100,7 хиляди тона, а на зеленчуците намаляват до 93,6 хиляди тона. През 2022 година във фабриките са постъпили 116,5 хиляди тона плодове, повече са и зеленчуците – 109,3 хиляди тона. През 2022 година 211 са работещите предприятия, предоставили статистически данни, а за предходните години са съответно 197 и 203. Това показват анализи за дейността на преработвателните предприятия в този сектор, оповестени от Министерството на земеделието и храните.

Агроведомството отчита сходни промени и при количествата на произведената продукция. От плодове тя е 77,4 хиляди тона през 2020 година, 74,7 хиляди тона през 2021 година и 78,2 хиляди тона през миналата. Количествата при зеленчуците са съответно 82,3 хиляди тона, 88,1 хиляди тона, а през 2022 година намаляват до 86,5 хиляди тона.

Данните за миналата година показват още, че от плодовете най-много са преработените ябълки, череши и праскови, а от зеленчуците – домати, пипер и картофи.

Преработени са 116,5 хиляди тона пресни плодове, което е с 15,7% повече от предходната година. От преработените плодове с най-голям дял са доставените от български производители – 53,6%, следват внос от трети страни – 24,4% и доставките от ЕС – 14,1%. Предприятията стопанисват 795 хектара площи, от които са доставени 4,2% от преработените плодове. Делът на плодовете, преработени на ишлеме е 3,7%.

Преработени са 109,3 хиляди тона пресни зеленчуци, с 16,8% повече от предходната година. От преработените пресни зеленчуци с най-голям дял са доставените от български производители – 84,2%, следват доставките от ЕС – 7,8%, и внос от трети страни – 3%. От площите, стопанисвани от предприятията (160 хектара), са доставени 3,4% от преработените зеленчуци. На ишлеме са преработени 1,6% от зеленчуците.

В производството на готова продукция от плодове количеството вложени плодови концентрати и други междинни продукти са 7 093 тона, като най-много са количествата от череши, сливи и праскови. В производството на готова продукция са използвани 8375 тона зеленчукови концентрати или други междинни продукти, като 68,3% от тях са местно производство, 24,4% са доставки от ЕС и останалите 7,3% са внос от други страни. Най-големи количества зеленчукови концентрати и полуфабрикати са от домати – 4804 тона, а от пипер са вложени в производството 1145 тона.

Готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната, е 33,9 хил. тона. Изпращанията за ЕС са 27,7 хиляди тона, износът за трети страни е 10,3 хиляди тона. Количествата плодова продукция на склад към 31.12.2022 г. и други (брак) е 37,6 хиляди тона. Реализираната в България готова продукция от преработени зеленчуци е 65,5 хиляди тона, изпращанията за ЕС са 23,1 хиляди тона, а износът в трети страни е 9,9 тона. Количеството на зеленчуковата продукция на склад и други (брак) е 30 хиляди тона.

Наблюдението е изчерпателно за всички предприятия, преработващи плодове и зеленчуци, като за съставяне на списъка е използвана информация от регистри на БАБХ и предходни статистически изследвания. Изследването е организирано и проведено от отдел „Агростатистика” към Министерство на земеделието и храните през миналата година, а резултатите са обобщени и публикувани в края на юли 2023 година.

Проведеното изследване е отраслово. В списъка за анкета са включени 240 предприятия, от които 211 са дали информация и имат като основна или второстепенна дейност преработка на плодове и/или зеленчуци на територията на страната през наблюдаваната година.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X