Цех за преработка на плодове и зеленчуци строят край село Труд

Предприятието ще се простира на над 115 хил. кв. м, ще произвежда консерви и сокове

Нова фабрика за преработка на плодове и зеленчуци ще се строи край пловдивското село Труд. Проектът предвижда дейността да бъде организирана в имот с площ от 115 278 кв. м в местността Селски тирове. Достъпът до него ще бъде през общински терен. Планирано е от селскостопанската продукция да се правят консерви и сокове.

На този етап бизнес планът е в начална фаза. За него е подадено инвестиционно предложение до РИОСВ-Пловдив. От него става ясно, че инвеститорът „Безмер Енерджи“ смята да изгради предприятието в собствена земя, която в момента е със статут на земеделска. Предстои промяна в предназначението ѝ, както и изготвяне на подробен устройствен план с цел урегулиране на поземления имот. До него ще се достига по отбивка от съществуващ път с трайна настилка.

Дейността ще включва производство, съхранение, преработка на плодове и зеленчуци и хранително-вкусова промишленост. Освен цехове за производство на консерви и сокове ще бъдат изградени и складове за съхранение на готовата продукция. Сградите ще са метална и бетонова конструкция върху бетонови фундаменти и ограждащи панели.

Имотите не попадат в защитени територии. Предвид характера на инвестиционното предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Водоснабдяването ще става от собствен сондажен кладенец. Той ще бъде с дълбочина 20 м. За производството ще са необходими до 56 кубика вода на ден, а за питейно-битови нужди – до 1,2 кубика. По време на строителството ще се ползва мобилна еко тоалетна, а след започване на същинската дейност отпадъчните води ще се събират в изгребни ями – по една за битови и производствени води.

Управител на дружеството инвеститор „Безмер Енерджи“ е известният пловдивски предприемач Борис Калибацев, а неговата фирма „Филикон-97″ е едноличен собственик на капитала, който е в размер на 5000 лева. Същото дружество преди 12 години е построило и пуснало в експлоатация най-големия за времето си фотоволтаичен парк в страната край ямболското село Безмер, разположен на близо 100 декара и с мощност 4000 киловатчаса. Този проект е осъществен заедно с водеща португалска корпорация за електрооборудване и системи. Инвестицията в соларния парк край Безмер е близо 13 милиона лева. Социалният ефект от него е разкриването на над 20 работни места за поддръжка и охрана на обекта.

Самият Борис Калибацев е свързан с над 10 фирми, дейността на част от които е в сферата на преработването на селскостопанска продукция. Фирмата му „Филикон-97“ е един от големите производители на натурални сокове, кетчуп, плодови и зеленчукови консерви. Продукцията се реализира както в страната, така и в над 40 страни по света. В последните години бизнесменът се занимава още с лозарство и производство на грозде.

Снимки – архив на „Гласът на земеделеца“ и pixabay

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини